46. ročník
cyklistickej jazdy

STU MTF v Trnave , Ul. Jána Bottu. -> hotel Tatranec, Tatranská Lomnica

11.7.2024

Organizačné pokyny

Všeobecné

Miesto prezentácie a miesto štartu cyklistickej jazdy Trnava – Rysy. MTF v Trnave, internát Miloša Uhra,
ulica Jána Bottu 7455/21, 917 01 Trnava, GPS: 48.372058, 17.574862

1. Non stop jazdy sa môže zúčastniť cyklista starší ako 15 rokov. Každý cyklista sa zúčastňuje tohto podujatia na vlastnú zodpovednosť.

2. Odporúčame mať v sezóne odjazdených min. 2 000 km – pozri záväznú prihlášku.

3. Účastník absolvuje trasu výlučne na športových bicykloch.

4. Podujatie je vytrvalostnou jazdou v pelotóne.  Organizačný štáb bude potláčať akékoľvek pokusy o  rýchlostné preteky jednotlivcov.

5. Vzhľadom na finančnú a organizačnú náročnosť podujatia sa jedná o výberovú akciu. Organizátor po uzávierke vykoná v prípade preplnenia limitu výber. Nevybratým účastníkom vráti štartovné v plnej výške.

6. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo doplniť propozície o pokyny najneskôr v termíne Vašej prezentácie.

7. nevyhnutnou podmienkou účasti v pelotóne je preukaz poistenca mať so sebou počas jazdy. Tiež odporúčame účastníkom pripoistiť sa na túto akciu.

8. účastník nesmie počas jazdy požívať alkoholické nápoje a byť pod ich vplyvom (podľa platného cestného zákona). Organizátor odporúča pre vašu bezpečnosť počas jazdy používať cyklistickú prilbu. Treba si uvedomiť, že sa jazdí v pelotóne, a cyklista môže spadnúť nie vlastnou vinou, ale v dôsledku chyby iného cyklistu.

9. každý účastník musí štartovať z Trnavy (spred areálu MTF v Trnave), a absolvovať trasu v oficiálnych dresoch – neplatí v prípade nepriaznivého počasia. Taktiež každý účastník si musí pripevniť štartové číslo na svoj bicykel, aby bolo zrejmé, že patrí do pelotónu.

Prihlásenie

10. prihlásiť sa dá výlučne cez online prihlášku www.trnavarysy.sk . Platba štartovného 90,-€ vopred na účet  IBAN: SK36 5600 0000 0069 6255 4001.  Po zaplatení je vhodné overiť si prihlásenie v zozname účastníkov na webovej stránke.

11. informácie o prihlásení poskytuje Jozef Moncman, tel. č. +421 903 207 298. Email: jozef.moncman@zf.com alebo jozef.moncman@gmail.com

12. uzávierka prihlášok je do 30.6.2023, alebo po naplnení počtu 170 prihlásených účastníkov. Ak nebude dodržaný termín prihlásenia a zaplatenia, organizátor negarantuje poskytnutie cyklistického dresu.

13. odhlásenie účastníka v deň prezentácie a neskôr je bez nároku na vrátenie štartovného. V prípade odhlásenia treba napísať e-mail na adresu: jozef.moncman@gmail.com a treba uviesť, že dotyčný požaduje vrátiť štartovné (prípadne aj za zaplatené ubytovanie). .

14. v cene štartovného sú zahrnuté: cyklistický dres, účastnícke tričko, balíček na cestu. Večera v deň prezentácie, obed počas jazdy, večera v cieli. Zaistenie zberného autobusu, batožinového vozidla, servisného vozidla a zdravotnej služby (sanitky) počas jazdy.

Ako sa jednoducho prihlásiť: v záložke PRIHLÁŠKA A ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH vyplniť prihlášku online. Na účet IBAN: SK36 5600 0000 0069 6255 4001 zaplatiť sumu 90,-€. A nakoniec overiť si prihlásenie v zozname.

Prezentácia

15. prezentácia účastníkov sa uskutoční v stredu 12.7.2023 v čase od 16:00 do 19:30 v priestoroch internátu MTF v Trnave na ul. Jána Bottu. Osobná účasť je nevyhnutná. Každý účastník svojim podpisom pri prezentácii potvrdzuje súhlas s podmienkami organizátora a povinnosťou dodržiavať Zákon o cestnej premávke.

16. každý účastník dostane pri prezentácii štartovné číslo na bicykel, cyklistický dres, tričko, balíček na cestu. Účastníci, ktorí sa nedostavia na prezentáciu, riskujú problémy s prevzatím príslušných vecí na jazdu.

17. Večera v stredu večer (pri prezentácii) sa bude vydávať v jedálni internátu v čase 16:15 až 19:00 hod.

18. záujemcom o ubytovanie na internáte MTF budú vydané kľúče od izieb a vyplatia si nocľažné.

19. záujemcovia o cestu späť autobusom v nedeľu z Tatranskej Lomnice sa tiež nahlásia pri prezentácii. Trasa autobusu z Tatranskej Lomnice do Trnavy bude kopírovať trasu cyklojazdy.

20. motorové vozidlá účastníkov môžu parkovať na zadnom parkovisku za novým internátom MTF v Trnave.

Ubytovanie

22. Organizátor zabezpečí ubytovanie zo stredy 12.7.2023 na štvrtok 13.7.2023 v priestoroch internátu MTF v Trnave za cenu 15,-€. V izbách bude zabezpečená posteľná bielizeň. Sumu za ubytovanie v internáte môžete uhradiť spolu so štartovným (v prípade záujmu o ubytovanie).

23. Pri vrátnici internátu je možnosť odložiť bicykle v uzatvorenom priestore.

24. ubytovanie v cieli v kempe – hoteli Tatranec. Možnosť ubytovania na 3 noci v hoteli za cenu 110,-€ s polpenziou a ubytovacím poplatkom. Ubytovanie na 3 noci v chatke za cenu 80,-€ s polpenziou a ubytovacím poplatkom. Ubytovanie na 1 noc v chatke (zo štvrtka na piatok) za cenu 20,-€ s raňajkami a ubytovacím poplatkom. Rezervácia nahláseného ubytovania končí tým účastníkom, ktorí nebudú mať do 30.06.2023 zaplatené štartovné.

25. Všetko je možné zaplatiť buď spolu so štartovným bezhotovostne, alebo v hotovosti pri prezentácii.

26. Cyklisti si môžu individuálne zabezpečiť aj iné ubytovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách.

27. za ubytovanie a stravovanie zodpovedá členka organizačného štábu Ing. Kovačovičová, tel. č. 0907 772 793, e-mail: ekonóm@kapitulska.sk, alebo asistent@adamecadamec.sk

Deň jazdy

28. budíček vo štvrtok ráno v internáte odporúčame o 3:00 hod. Cyklisti musia byť pripravení na štart pred internátom už o 3:40 hod.

29. k dispozícii bude zberný autobus, kde treba odložiť „veľkú batožinu“.

30. zberný autobus na príslušné stanovištia cyklojazdy prichádza v zásade posledný. Slúži na odvoz účastníkov, ktorí opustili pelotón z rôznych dôvodov (únava, chvíľkový odpočinok, prípadne neopraviteľná porucha bicykla).

31. osobné veci a iné drobnosti používané po trase Vám odporúčame uložiť zvlášť v sprievodnom – batožinovom vozidle, ktoré je k tomu určené. Toto vozidlo je na stanovištiach ako prvé.

Mapa trasy je orientačná, pozri záložku „TRASA“ – niekedy sa vyskytnú drobné zmeny trasy kvôli opravám ciest, alebo aj podľa rozhodnutia správy ciest a polície.

Popis jazdy

z Trnavy do Hlohovca sa jazdí skoro ráno za tmy, rýchlosť pelotónu je preto pomalšia.

Medzi Hlohovcom a Topoľčanmi vedie trasa cyklojazdy po úzkej ceste s častými prevýšeniami (takzvané „hupáky“), v ktorých často dochádza ku kolíziám. Cesta pod stromami je často mokrá a šmykľavá. V tej časti treba jazdiť zvlášť opatrne.

Vodiace vozidlo pred Topoľčanmi spomalí, pelotón musí byť pri prechode mestom opäť pohromade. V stúpaní na Veľké Pole sa začne pelotón postupne trhať a cyklisti sú roztrúsení po trase. Všetci sa stretnú v Horných Hámroch, kde je prvá prestávka (po cca 110 km). V zjazde z Veľkého Poľa treba byť znova opatrný, cesta nie je v ideálno stave, na asfaltovom povrchu je veľa výtlkov.

V úseku Horné Hámre – Hronská Dúbrava sa jazdí pokojnejšie, počas celej trasy je pelotón pohromade. Medzi obcami Hronská Dúbrava a Hronská Breznica na pelotón čaká komplikácia. Nakoľko pelotón cyklistov nedostal povolenie na prejazd po ceste R1, tak organizátori pripravili náhradnú trasu. Náhradná trasa vedie z Hronskej Dúbravy po chodníku a lávke cez Hron a podchodom popod R1 do Hronskej Breznice. Tam sa pelotón zoradí a pokračuje popri Hrone do Budče.

Lávka cez Hron

Pri motoreste Stráže je prestávka na obed. Po obede vyrazí pelotón cez Kováčovú a Sliač. V Sliači pelotón odbočí na Veľkú Lúku. V Hornej Mičinej pelotón odbočí do strmého kopca smerom do Môlče, a ďalej do Šálkovej. Toto strmé stúpanie je kritickým miestom. Stúpanie nie je dlhé (cca 600m), avšak stúpanie nasleduje po relatívne rovnom úseku, a veľa cyklistov nie je na to pripravená. V Šálkovej bude zoradenie pelotónu, a potom pelotón odbočí smer Slovenská Ľupča a Nemecká. Úsek Sliač – V. Lúka – Môlča – Šálková je nová obchádzka Banskej Bystrice kvôli nemožnosti využiť cestu R1.

V Nemeckej pri motoreste je kratšia prestávka, pretože sa treba pripraviť na najťažší úsek – stúpanie na Čertovicu. Cca 5 km pred vrcholom budú organizátori poskytovať vodu vo fľašiach. V sedle Čertovica je ďalšia prestávka, ktorá slúži iba na nevyhnutnú úpravu oblečenia, a krátkeho občerstvenia. Organizátori dajú pokyn na postupnú jazdu dole z Čertovice smerom na Kráľovú Lehotu. Zoradenie pelotónu bude za obcou Malužiná, kde sa počká na posledného cyklistu.

Počas jazdy cez Hybe, Východnú, Važec do Tatranskej Štrby sa pelotón roztrhá podľa individuálnych schopností. Kvôli tomu bude ešte jedno zoradenie pelotónu pri vojenskom cintoríne pred Tatranskou Štrbou.

Z Tatranskej Štrby tentoraz cez Svit, Poprad a Veľkú Lomnicu. Predpokladaný čas dojazdu je cca o 19:30 – 20:00 hod.

Po príjazde do cieľa v kempe Tatranec sa podáva večera.

Pokiaľ sa účastník jazdy rozhodne v ktorejkoľvek časti jazdy svoju účasť ukončiť, má možnosť nastúpiť do zberného autobusu. Pokiaľ členovia organizačného štábu usúdia, že cyklista na konci pelotónu je už v takom omeškaní, že je jeho návrat do pelotónu ohrozený, mal by rešpektovať pokyn nastúpiť do autobusu, a v zbernom autobuse sa dotiahnuť na pelotón.

Súkromné vozidlá, ktoré sprevádzajú niektorých cyklistov, by mali čo najmenej jazdiť za pelotónom, aby zbytočne nepredlžovali kolónu cyklistov a vozidiel organizátorov. Treba si naštudovať trasu a presúvať sa pred pelotónom a čakať na cyklistov na miestach prestávky.