Organizačné pokyny

Všeobecné

Miesto prezentácie a miesto štartu cyklistickej jazdy Trnava – Rysy. MTF v Trnave, internát Miloša Uhra,
ulica Jána Bottu 7455/21, 917 01 Trnava, GPS: 48.372058, 17.574862

1. Non stop jazdy sa môže zúčastniť cyklista starší ako 15 rokov. Každý cyklista sa zúčastňuje tohto podujatia na vlastnú zodpovednosť.

2. Odporúčame mať v sezóne odjazdených min. 2 000 km – pozri záväznú prihlášku.

3. Účastník absolvuje trasu výlučne na športových bicykloch.

4. Podujatie je vytrvalostnou jazdou v pelotóne.  Organizačný štáb bude potláčať akékoľvek pokusy o  rýchlostné preteky jednotlivcov.

5. Vzhľadom na finančnú a organizačnú náročnosť podujatia sa jedná o výberovú akciu. Organizátor po uzávierke vykoná v prípade preplnenia limitu výber. Nevybratým účastníkom vráti štartovné v plnej výške.

6. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo doplniť propozície o pokyny najneskôr v termíne Vašej prezentácie.

7. nevyhnutnou podmienkou účasti v pelotóne je preukaz poistenca mať so sebou počas jazdy.

8. účastník nesmie počas jazdy požívať alkoholické nápoje a byť pod ich vplyvom (podľa platného cestného zákona). Organizátor odporúča pre vašu bezpečnosť počas jazdy používať cyklistickú prilbu. Treba si uvedomiť, že sa jazdí v pelotóne, a cyklista môže spadnúť nie vlastnou vinou, ale v dôsledku chyby iného cyklistu.

9. každý účastník musí štartovať z Trnavy (spred areálu MTF v Trnave), a absolvovať trasu v oficiálnych dresoch – neplatí v prípade nepriaznivého počasia.

Prihlásenie

10. prihlásiť sa dá výlučne cez online prihlášku www.trnavarysy.sk . Platba štartovného 50,-€ vopred na účet  IBAN: SK36 5600 0000 0069 6255 4001.  Po zaplatení je vhodné overiť si prihlásenie v zozname účastníkov na webovej stránke.

11. informácie o prihlásení poskytuje Jozef Moncman, tel. č. +421 903 207 298. Email: jozef.moncman@zf.com alebo jozef.moncman@gmail.com

12. uzávierka prihlášok je do 5.7.2021. Ak nebude dodržaný termín prihlásenia a zaplatenia, organizátor negarantuje poskytnutie cyklistického dresu.

13. odhlásenie účastníka v deň prezentácie a neskôr je bez nároku na vrátenie štartovného.

14. v cene štartovného je zahrnuté: cyklistický dres, účastnícke tričko, balíček na cestu. Večera v deň prezentácie, obed počas jazdy, večera v cieli Tatranec. Poistenie počas jazdy. Zaistenie zberného autobusu, batožinového vozidla, servisného vozidla a zdravotnej služby (sanitky) počas jazdy.

Ako sa jednoducho prihlásiť: v záložke PRIHLÁŠKA A ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH vyplniť prihlášku online. Na účet IBAN: SK36 5600 0000 0069 6255 4001 zaplatiť sumu 50,-€. A nakoniec overiť si prihlásenie v zozname.

Prezentácia

15. prezentácia účastníkov sa uskutoční v stredu 14.7.2021 v čase od 16:30 do 19:30 v priestoroch internátu MTF v Trnave na ul. Jána Bottu. Osobná účasť je nevyhnutná. Každý účastník svojim podpisom pri prezentácii potvrdzuje súhlas s podmienkami organizátora a povinnosťou dodržiavať Zákon o cestnej premávke.

16. každý účastník dostane pri prezentácii štartovné číslo na bicykel, cyklistický dres, tričko, balíček na cestu. Účastníci, ktorí sa nedostavia na prezentáciu, riskujú problémy s prevzatím príslušných vecí na jazdu.

17. Večera v stredu večer (pri prezentácii) sa bude vydávať v jedálni internátu v čase 17:30 až 19:30 hod.

18. záujemcom o ubytovanie na internáte MTF budú vydané kľúče od izieb a vyplatia si nocľažné.

19. záujemcom o ubytovanie v kempe Tatranec v Tatranskej Lomnici budú vydané lístky na ubytovanie a zároveň ho uhradia. Je možné si pri prezentácii dokúpiť polpenziu (10,-€).

20. záujemcovia o cestu späť autobusom v nedeľu z Tatranca v Tatranskej Lomnici sa tiež nahlásia pri prezentácii.

21. motorové vozidlá účastníkov môžu parkovať na stráženom parkovisku pri internáte MTF v Trnave.

Ubytovanie

22. Organizátor zabezpečil ubytovanie zo stredy 14.7.2021 na štvrtok 15.7.2021 v priestoroch internátu MTF v Trnave za cenu 13,-€. V izbách bude zabezpečená posteľná bielizeň. Sumu za ubytovanie v internáte môžete uhradiť spolu so štartovným (v prípade záujmu o ubytovanie).

23. v suteréne internátu pri vrátnici je možnosť odložiť bicykle v uzatvorenom priestore.

24. ubytovanie v cieli v kempe Tatranec, v šesťposteľových chatkách, možnosť ubytovania na 1 noc cena 15,-€ , na 2 noci cena 2 x 12,50€, na 3 noci cena 3 x 10,-€ . Ubytovanie je možné aj vo vlastnom stane za poplatok 3,50 € osoba/noc, a 3,50€ stan/noc.

25. Všetko je možné zaplatiť buď spolu so štartovným bezhotovostne, alebo v hotovosti pri prezentácii.

26. Cyklisti s ubytovaním v Tatranci sa ubytujú do jednotlivých chatiek podľa určenia pri prezentácii. Chatky budú už odomknuté.

27. za ubytovanie a stravovanie zodpovedá členka organizačného štábu Ing. Kovačovičová, tel. č. 0907 772 793, e-mail: ekonóm@kapitulska.sk, alebo asistent@kapitulska.sk

Deň jazdy

28. budíček vo štvrtok ráno v internáte odporúčame o 3:00 hod. Cyklisti musia byť pripravení na štart pred internátom už o 3:45 hod.

29. k dispozícii bude zberný autobus, kde treba odložiť „veľkú batožinu“ (napr. tí, ktorí ostávajú v kempe Tatranec).

30. zberný autobus na príslušné stanovištia cyklojazdy prichádza v zásade posledný. Slúži na odvoz účastníkov, ktorí opustili pelotón z rôznych dôvodov (únava, chvíľkový odpočinok, prípadne neopraviteľná porucha bicykla).

31. osobné veci a iné drobnosti používané po trase Vám odporúčame uložiť zvlášť v sprievodnom – batožinovom vozidle, ktoré je k tomu určené. Toto vozidlo je na stanovištiach ako prvé.

Mapa trasy je orientačná, pozri záložku „TRASA“ – niekedy sa vyskytnú drobné zmeny trasy kvôli opravám ciest, alebo aj podľa rozhodnutia správy ciest a polície.

Popis jazdy

z Trnavy do Hlohovca sa jazdí skoro ráno za tmy, rýchlosť pelotónu je preto pomalšia.

Medzi Hlohovcom a Topoľčanmi vedie trasa cyklojazdy po úzkej ceste s častými prevýšeniami (takzvané „hupáky“), v ktorých často dochádza ku kolíziám. Cesta pod stromami je často mokrá a šmykľavá. V tej časti treba jazdiť zvlášť opatrne.

Vodiace vozidlo pred Topoľčanmi spomalí, pelotón musí byť pri prechode mestom opäť pohromade. V stúpaní na Veľké Pole sa začne pelotón postupne trhať a cyklisti sú roztrúsení po trase. Všetci sa stretnú v Horných Hámroch, kde je prvá prestávka (po cca 110 km). V zjazde z Veľkého Poľa treba byť znova opatrný, cesta nie je v ideálno stave, na asfaltovom povrchu je veľa výtlkov.

V úseku Horné Hámre – Zvolen sa jazdí pokojnejšie, počas celej trasy je pelotón pohromade. Na krátky úsek cca 1,5 km sa pelotón dostane na R1 – tu treba byť opäť maximálne disciplinovaný, pretože pelotón je sprevádzaný policajnou motorizovanou jednotkou a oneskorení jednotlivci môžu mať pri prechode po ceste pre motorové vozidlá problém.

Pri motoreste Stráže je prestávka na obed. Po obede jazdí pelotón opäť po rovinatom úseku cez Banskú Bystricu do Nemeckej.

Súkromné sprievodné vozidlá jazdiace tesne za pelotónom, často neúnosne predlžujú kolónu. Najmä v úseku Zvolen – Nemecká by mali kvôli hustej premávke v Banskej Bystrici predbehnúť pelotón po R1, a počkať na cyklistov v Nemeckej.

V Nemeckej pri motoreste je kratšia prestávka, pretože sa treba pripraviť na najťažší úsek – stúpanie na Čertovicu. Cca 5 km pred vrcholom budú organizátori poskytovať vodu vo fľašiach. V sedle Čertovica je ďalšia prestávka. Keď prídu hore všetci cyklisti, organizátori dajú pokyn na postupnú jazdu dole z Čertovice smerom na Kráľovú Lehotu, kde bude zoradenie pelotónu.

Počas jazdy cez Hybe, Východnú, Važec do Tatranskej Štrby sa pelotón roztrhá podľa individuálnych schopností. Kvôli tomu bude ešte jedno zoradenie pelotónu pri Važci.

Z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso je to jazda do kopca, teda znova o výkonoch jednotlivcov. Zo Štrbského Plesa je už len zjazd do Tatranskej Lomnice s odbočením do kempu Tatranec. Predpokladaný čas dojazdu je cca o 19:30 hod.

Po príjazde do cieľa sa podáva pivo, kofola. V reštaurácii kempu Tatranec následne aj večera.

Pokiaľ sa účastník jazdy rozhodne v ktorejkoľvek časti jazdy svoju účasť ukončiť, má možnosť nastúpiť do zberného autobusu. Pokiaľ členovia organizačného štábu usúdia, že cyklista na konci pelotónu je už v takom omeškaní, že je jeho návrat do pelotónu ohrozený, mal by rešpektovať pokyn nastúpiť do autobusu, a v zbernom autobuse sa dotiahnuť na pelotón.